PELASTUSSUUNNITELMAT

Laadimme pelastussuunnitelmat kaikkiin asunto- ja kiinteistöyhtiöihin. 

Pelastussuunnitelma on työkalu omatoimiseen varautumiseen, kaikkien rakennuksen käyttäjien eduksi. Laadimme pelastussuunnitelmat alueella Helsinki, Espoo, Vantaa ja koko Uusimaa. 

Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Vastuu pelastussuunnitelman tekemisestä on taloyhtiön hallituksella.

Pelastussuunnitelma laaditaan rakennuksen asukkaita ja käyttäjiä, ei viranomaisia varten. Se antaa asukkaille ja käyttäjille tietoa siitä, miten tulipaloja ja muita vaaratilanteita ehkäistään omassa taloyhtiössä. Pelastussuunnitelmasta selviää myös miten rakennusta käytetään turvallisesti sekä toimitaan oikein vaaratilanteissa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:
· vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
· rakennuksen ja toiminnan käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
· asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
· mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä poikkeusoloissa

Laadimme yksityiskohtaiset pelastussuunnitelmat kiinteistöönne seuraavan periaatteen mukaisesti:
· huolellinen tutustuminen alueeseen, rakennukseen ja rakennustekniikkaan, sekä näiden kuvadokumentointi
· tarvittavien tietojen kerääminen rakennuksen eri tilakokonaisuuksista
· tarvittavien tietojen kerääminen rakennuksen eri yhteisöistä
· lain edellyttämän pelastussuunnitelman toteutus sähköiseen muotoon
· tarvittaessa laadimme pelastussuunnitelman tiivistelmän 

Pelastussuunnitelma huomioi myös rakennuksessa toimivat yritykset.

Ota yhteyttä ja PYYDÄ TARJOUS >>

LAADUKas PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI, ESPOO, VANTAA JA UUSIMAA

PKS-Kiinteistöturva tarjoaa laadukkaat pelastussuunnitelmat mm. paikkakunnilla Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Sipoo, Tuusula, Porvoo, Riihimäki, Hyvinkää, Kerava, Nurmijärvi, Järvenpää ja lähialueet.