PELASTUSSUUNNITELMAT

Laadimme pelastussuunnitelmat kaikkiin asunto- ja kiinteistöyhtiöihin. Olemme laatineet pelastussuunnitelmia pk-seudulle jo toistasataa. Pelastussuunnitelma on työkalu omatoimiseen varautumiseen, kaikkien rakennuksen käyttäjien eduksi. Teemme pelastussuunnitelmat alueella Helsinki, Espoo, Vantaa ja koko Uusimaa. 

Pelastussuunnitelma tulee laatia mm. rakennukseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa mahdollisen onnettomuuden vahinkojen arvioidaan henkilö- tai
paloturvallisuuden kannalta olevan vakavat.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:
· vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
· rakennuksen ja toiminnan käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
· asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
· mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä poikkeusoloissa

Laadimme yksityiskohtaiset pelastussuunnitelmat kiinteistöönne seuraavan periaatteen mukaisesti:
· huolellinen tutustuminen alueeseen, rakennukseen ja rakennustekniikkaan, sekä näiden kuvadokumentointi
· tarvittavien tietojen kerääminen rakennuksen eri tilakokonaisuuksista
· tarvittavien tietojen kerääminen rakennuksen eri yhteisöistä
· lain edellyttämän pelastussuunnitelman toteutus sähköiseen muotoon
· pelastussuunnitelman hyväksyttäminen tilaajalla
· tarvittaessa ilmoituskorttiosion laadinta ja toimittaminen pelastusviranomaisille
· pelastussuunnitelman tiivistelmä asukkaille printtiversiona

Pelastussuunnitelma huomioi myös rakennuksessa toimivat yritykset.

Ota yhteyttä ja PYYDÄ TARJOUS >>

LAADUKas PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI, ESPOO, VANTAA JA UUSIMAA

PKS-Kiinteistöturva tarjoaa laadukkaat pelastussuunnitelmat mm. paikkakunnilla Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Sipoo, Tuusula, Porvoo, Riihimäki, Hyvinkää, Kerava, Nurmijärvi, Järvenpää ja lähialueet.